دانلود فایل: پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی می باشد.
کلمات کلیدی:پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی,پاورپوینت ,مدیریت رفتار سازمانی,مدیریت, رفتار سازمانی

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 50

nمیتوان انگیزش را در قالب و بر حسب رفتار عملی تعریف کرد کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تلاش بیشتری مینمایند ولی این تعریف حالت نسبی دارد ونمیتواند مطلب زیادی را در این باره بگوید

n nتعریف جامعتر:انگیزش تمایل به انجام کار است ودر گرو توانایی فرد تا بدانوسیله نوعی نیاز تامین گردد.

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف انگیزش

فرایند اصلی انگیزش

نظریه های انگیزش

نظریه سلسله مراتب نیازها

سلسله مراتب نیازهای مزلو

نظریه های X وY

مفروضات تئوری X

مفروضات تئوری Y

تئوری بهداشت انگیزش

مقایسه عوامل انگیزشی-بهداشتی

انتقادهای وارد بر تئوری بهداشت انگیزش

تئوریهای نوین انگیزش

تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه

نظریه تعیین هدف

تئوری تقویت رفتار

نظریه برابری

نظریه انتظار

الگوی ساده انتظار

مدیریت مبتنی بر هدف

تفکیک هدفها

هدفگذاری

مدیریت مبتنی بر هدف و نظریه تعیین هدف

مدیریت مبتنی بر هدف در عمل

نظر ادوین لاک (نظریه مبتنی بر هدف)

تعدیل رفتار

پنج مرحله روش تعدیل رفتار

رابطه تعدیل رفتار وتئوری تقویت رفتار

تعدیل رفتاردرعمل

مقررات همنر در روش تعدیل رفتار

هدف از مشارکت دادن کارکنان چیست

تئوریهای انگیزشی و برنامه مشارکت کارکنان

تئوری انتظار و پرداخت دستمزد متغیر

پرداخت بر اساس مهارت و تئوری های انگیزش

پرداخت براساس مهارت در عمل

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت عايق هاي صوتي و حرارتي:پاورپوینت عايق هاي صوتي و حرارتي,پاورپوینت ,عايق هاي صوتي و حرارتي

پاورپوینت پروار بندی گوساله:پاورپوینت پروار بندی گوساله,دانلود پاورپوینت پروار بندی گوساله,بررسی پاورپوینت پروار بندی گوساله,گوساله,پرورش گوساله,دانلود پاورپوینت پرورش گوساله,تحقیق پروار بندی گوساله, مفاله پروار بندی گوساله,پروار بندی گوساله,انواع گوساله,پرورش اصولی گوساله

پاورپوینت سانتیاگو کالاتروا:پاورپوینت زندگینامه و آثار سانتیاگو کالاتروا ,پاورپوینت زندگینامه سانتیاگو کالاتروا ,پاورپوینت آثارسانتیاگو کالاتروا ,پاورپوینت سانتیاگو کالاتروا ,پاورپوینت بیوگرافی سانتیاگو کالاتروا ,زندگینامه و آثار سانتیاگو کالاتروا ,زندگینامه سانتیاگو کالاتروا ,آثارسانتیاگو کالاتروا ,سانتیاگو کالاتروا ,بیوگرافی سانتیاگو کالاتروا ,مقاله سانتیاگو کالا

انگلیسی درخواب 1:انگلیسی درخواب

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر:نگرش های ناکار آمد,مهارتهای ارتباطی,اضطراب اجتماعی,دانشجویان

کمی سازی سطح استرس با استفاده از سیگنالهای سایکوفیزیولوژی:کمّی سازی, سطح استرس ,سیگنالهای سایکوفیزیولوژی,استرس,سایکوفیزیولوژی,کمی سازی سطح استرس با استفاده از سیگنالهای سایکوفیزیولوژی,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه

مبانی نظری اتوماسیون اداری ، تکنولوژی و نرم فزار های اتوماسیون:مبانی نظری,اتوماسیون اداری,تکنولوژی و نرم فزار های اتوماسیون

پاورپوینت مدل هاى اقتصادى برنامه ریزى آموزش و پرورش:پاورپوینت مدل هاى اقتصادى برنامه ریزى آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت مدل هاى اقتصادى برنامه ریزى آموزش و پرورش,پاورپوینت رایگان مدل هاى اقتصادى برنامه ریزى آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت رایگان مدل هاى اقتصادى برنامه ریزى آموزش و پرورش,پاورپوینت مدل های برنامه ریزی آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت مدل های برنامه ریزی آموزش و پرورش,دانلود مدل ه

پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری:نور و کاربرد آن در معماری,پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری,دانلود پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری,تعریف نور,منابع نور,تفاوت نور طبیعی و ساختگی,هماهنگی بین نور طبیعی و ساختگی,نور و بینایی,اهمیت نور,تاثیرنور در طبیعت,نور درطبیعت,تأثیرات روانی نورطبیعی,نور و بشر,استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران,نورگیر,تمرکز و تاکید برر

پاورپوینت تاسیسات مکانیکی و الکتریکی(تهویه مطبوع):پاورپوینت تاسیسات مکانیکی و الکتریکی(تهویه مطبوع)